KONTAKT

My own five minutes - Logo

Pozivamo Vas da nas podržite u inicijativi za kreairanje prostora za ekspresiju mladih od 13 do 18.

Dragoceno je učešće državnih institucija, škola, univerziteta, društvenih organizacija koje imaju fokus na mlade, umetničkih i sportskih škola, kao i roditelja i javnosti.

Kontakt:
info@mojih5minuta.com


PR projekta:

Iva Pajević, učenica srednje škole „Arhimed“, iva@mojih5minuta.com


Digital leader:

Teodora Stojić, učenica srednje škole „Arhimed“, teodora@mojih5minuta.com


Kordinator za međunarodnu saradnju:

Una Ćurčić, učenica srednje škole „Arhimed“, una@mojih5minuta.com


Komunikacija sa kandidatima:

Jakov Radivojević, učenik srednje škole „Arhimed“, jakov@mojih5minuta.com


Direktor škole Arhimed:

Una Popović, direktor, direktor@arhimed.edu.rs


Roditelj predstavnik projekta:

Aleksandra Kostadinović, sandra@mojih5minuta.com